Servicii pentru elaborarea Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) 2030

Servicii pentru elaborarea Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) 2030

FINANȚARE:

Servicii consultanță
FSE/POCA

 

BENEFICIAR:

Secretariatul General al Guvernului pentru proiectul “România durabilă- dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030” cod SIPOCA 613

 

COORDONATOR/RESPONSABIL:

CĂTĂLIN GHINĂRARU
catalin.ghinararu@gmail.com

ghinararu@incsmps.ro