Proiecte

PROIECTE ÎN DERULARE

 • Toate
 • Departament Educație
 • Departament Politici Piata Muncii
 • Departament Politici Sociale
 • Departament Salarii Venituri Fiscalitate

Proiect: ACADEMIKA – Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică sustenabila – cod SMIS 153770

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6 Educație și competențePerioada de implementare: iunie 2022 – decembrie 2023Responsabil partener: dr. Speranța Pîrciog, email: speranta.pirciog@incsmps.ro Proiectul: ACADEMIKA – Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică sustenabila – cod SMIS 153770 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional […]

CA21107 – Work inequalities in later life redefined by digitalization (DIGI-net)

CA21107 – Work inequalities in later life redefined by digitalization (DIGI-net) Dr. Aniela MATEI, CSIMembru în Management Committee, Romania, CA 21107Institutul National de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale- INCSMPSE-mail: aniela.matei@incsmps.ro

Calitatea vieții în familiile care au copii în îngrijire: instrumente metodologice inovative pentru fundamentarea și monitorizarea politicilor în domeniu (Acronim: QoLFAM)

Finațare:Programul Nucleu al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – CAIS-TRANZDIVI (PN22_10_0202). Perioada de implementare: 2023-2006 Responsabil proiect: Dr. Aniela Matei E-mail: aniela.matei@incsmps.ro Newsletter 1

Mecanism inovativ de adecvare a sistemelor de pensii și îngrijire de lungă durată la nevoile persoanelor vârstnice (MI-SPLD)

Finațare:Programul Nucleu al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – CAIS-TRANZDIVI (PN22_10_0203). Perioada de implementare: 2023-2026 Responsabil proiect: Mihaela Ghența, CS I E-mail: mihaela.ghenta@incsmps.ro Newsletter 1

Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Evaluarea intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă

Denumire proiect: Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Evaluarea intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în baza Contractului de prestări servicii nr. 3/295/24.04.2019, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (‘Achizitor’) și Asocierea formată din S.C. ERNST&YOUNG SRL (Lider), Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul […]

Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat 2014-2020 – faza 2, Lot 1: Evaluarea contribuției la coeziunea economică, socială și teritorială – Tema A

Denumire: Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat 2014-2020  – faza 2, Lot 1: Evaluarea contribuției la coeziunea economică, socială și teritorială – Tema A FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în baza Contractului de prestări servicii nr. 83996/26.08.2021 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (Achizitor) și Asocierea formată din S.C. ERNST&YOUNG SRL […]

self-Learn – Mobile self-Learning Tool Targeting Improved Adult Literateness

Mobile self-Learning Tool Targeting Improved Adult Literateness, Project No: 101086874,   Proiect Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+ ERASMUS LS Action, Call: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD, Type of Action: ERASMUS-LS   {{ vc_btn: title=Project+website&color=peacoc&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fself-learn.eu }} Buletine informative

U-DIGITALIZE, Empowerment of third sector care professionals for digital transformation

U-DUGITALIZE, Empowerment of third sector care professionals for digital transformation FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+ COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com Project website Project Leaflet Project Leafleat Newsletters First Project Newsletter 2nd Project Newsletter 3rd Project Newsletter   26 of October 2023 - Romanian Multiplier Event The Multiplier Event provided an opportunity to engage [...]

NEW-DIGI-EDU Moving towards the new normal in digital education – new dimension of human capital in higher education

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Finanțat prin Programul Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriat pentru Tineret/ The Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship Programme – EEA Grants 2014-2021    COORDONATOR/RESPONSABIL: CRISTINA MOCANU cristina.mocanu@incsmps.ro   WEBSITE http://gegresearch.org/digiedu/   PERIOADA DE DERULARE: 2014-2021

Strategii inovative de promovare a incluziunii sociale la vârste înaintate în contextul noilor provocări societale

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: GHENȚA MIHAELA ghenta@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Efectele experiențelor de migrație asupra familiilor, copiilor și comunităților lăsate în urmă: metode de evaluare și strategii de atenuare a riscurilor de excluziune socială

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: MATEI ANIELA aalexandrescu@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Analiza riscurilor sociale asociate sărăciei, cu accent asupra sărăciei în muncă

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: STROE CRISTINA cristinaradu@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Noi competențe pe o nouă piață a muncii

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: Maer-Matei Monica matei.monicamihaela@gmail.com

Regimuri ale tranziției de la școală la muncă în economiile emergente. Implicații asupra inegalităților, mobilității și impactului politicilor sociale

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: Mocanu Cristina mocanu@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Evaluări ale efectelor educației asupra beneficiilor monetare și non-monetare obținute pe piața muncii din România

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: Zamfir Ana-Maria anazamfir@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Inegalitatea și instabilitatea veniturilor, discriminare și vulnerabilitate. Implicații asupra bunăstării și rolul politicilor publice

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Noi abordări privind evaluarea politicilor salariale și fiscale în România. Modele, simulări și proiectare sistem suport decizional

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Schimbări structurale ale pieței muncii și politici inovative de răspuns la schimbare

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: SPERANȚA PÎRCIOG pirciog@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021  

Perspective funcționale a piețelor locale ale muncii în România, în contextul economiei inteligente și inovative

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: CĂTĂLIN GHINĂRARU catalin.ghinararu@gmail.com ghinararu@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Servicii pentru elaborarea Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) 2030

FINANȚARE: Servicii consultanță FSE/POCA   BENEFICIAR: Secretariatul General al Guvernului pentru proiectul “România durabilă- dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030” cod SIPOCA 613   COORDONATOR/RESPONSABIL: CĂTĂLIN GHINĂRARU catalin.ghinararu@gmail.com ghinararu@incsmps.ro

Servicii de elaborare a analizei privind evoluția pieței muncii din punctul de vedere al competențelor și calificărilor la nivelul tuturor sectoarelor economice pentru orizontul 2025 – 2030

FINANȚARE: Servicii consultanță FSE/POCA   BENEFICIAR: Autoritatea Națională a Calificărilor   COORDONATOR/RESPONSABIL: CĂTĂLIN GHINĂRARU catalin.ghinararu@gmail.com ghinararu@incsmps.ro

Asistenta tehnica pentru sustinerea capacitatii de evaluare

FINANȚARE: Servicii consultanță FSE/POCA   BENEFICIAR: Ministerul Fondurilor Europene   COORDONATOR/RESPONSABIL: CĂTĂLIN GHINĂRARU catalin.ghinararu@gmail.com ghinararu@incsmps.ro

Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020

Lotul 1: Evaluarea intervențiilor POC în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării Primul Raport de Evaluare POC 2014-2020 aferent anului 2020 FINANȚARE: Servicii consultanță FSE/POC   BENEFICIAR: Ministerul Fondurilor Europene   COORDONATOR/RESPONSABIL: Madalina Popescu / Adriana Davidescu madalina.popescu@incsmps.ro / adriana.davidescu@incsmps.ro WEBSITE

Elaborare indicatori de performanță în domeniul politicilor de formare profesională a adulților

FINANȚARE: Servicii consultanță   BENEFICIAR: Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru proiectul „Dezvoltarea, stimularea și eficientizarea muncii prin agent de muncă temporară si a serviciilor de formare profesională pentru o piață a muncii competitivă si performantă”- cod proiect SMIS 129752/SIPOCA 707   COORDONATOR/RESPONSABIL: SPERANȚA PÎRCIOG pirciog@incsmps.ro

Mecanism integrat de anticipare a dinamicii pieței muncii, de monitorizare și evaluare a inserției absolvenților și a politicilor privind măsurile active și de formare

FINANȚARE: FSE/POCU   BENEFICIAR: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă   COORDONATOR/RESPONSABIL: SPERANȚA PÎRCIOG pirciog@incsmps.ro Obiective proiect Corelarea cererii cu oferta de forță de muncă prin introducerea de noi instrumente și mecanisme de monitorizare și evaluare a politicilor publice și de anticipare a nevoilor de competențe.   Obiectivele specifice ale proiectului Obiectivul specific 1. [...]

FIECARE OM CONTEAZĂ – SIPOCA 575

FIECARE OM CONTEAZĂ - SIPOCA 575 - Evaluarea nevoilor persoanelor fără adăpost și a impactului serviciilor sociale existente asupra calității vieții acestora Servicii de consultanță în vederea implementării proiectului SIPOCA 575 - FIECARE OM CONTEAZĂ.   FINANȚARE: Fonduri europene/ FSE/ SIPOCA   BENEFICIAR: Ministerul Muncii și Protecției Sociale   CONSORTIUM: Lider de parteneriat: Ernst & [...]

AMASE

AMASE - A multidimensional approach to social exclusion in later life – health consequences for ageing populations. FINANȚATOR: Finanțat prin EEA & Norway Grants, UEFISCDI Proiecte colaborative de cercetare   CONSORTIUM: Lider de partneriat: Universitatea din Bucuresti, Parteneri: OsloMet (Norvegia), INCSMPS   COORDONATOR/RESPONSABIL: GHENȚA MIHAELA ghenta@incsmps.ro   A fost lansat Policy Brief-ul "Measures to promote [...]

SKOPE4GEG

SKOPE4GEG - School of Knowledge Production and Transfer for Global Economy and Governance FINANȚATOR: Finanțat prin Programul Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriat pentru Tineret/ The Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship Programme – EEA Grants 2014-2021   COORDONATOR/RESPONSABIL: Zamfir Ana-Maria anazamfir@incsmps.ro WEBSITE

EUROMOD

EUROMOD - Microsimulation Tool for Modelling the Impact of Policy Measures FINANȚATOR: Finanțat prin Programul European pentru Ocupare și Inovație Socială/ European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)   EUROMOD (Technical Support for the Development and Update of EUROMOD (10 Lots): Lot 6: Support to EUROMOD for Romania), Framework contract number: 940642 – [...]

DanubePeerChain

DanubePeerChain -Integrated capacity building and training programme for DANUBE area labour and business support organisations, local industry and entrepreneurs to enter innovative transnational value CHAINS as PEER-level collaboration partners FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Interred Danube   COORDONATOR/RESPONSABIL: DANIELA PAȘNICU danielapasnicu@yahoo.com WEBSITEVIDEO 1VIDEO 2 Obiectiv general Obiectivul principal al proiectului DanubePeerChains este de [...]

Virtual Call

Virtual Call - m-Training for Inactive Women Aiming their Employment as Call Center Agents at their Homes FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE VirtualCall - Newsletter 1 VirtualCall - Newsletter 2   You have several ways of installing VirtualCall App on your Android device: Scan/Read below QR [...]

InVet

InVET-Inclusion models and resources for VET students in risk of drop-out FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE

BRIDGING THE GAP

BRIDGING THE GAP Digital competences for women in rural areas to increase their entrepreneurial opportunities and employability. Towards inclusion through entrepreneurship FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE

Them2Share

Them2Share - Integrated Training & Teaching for Learning further aiming Knowledge Sharing Across Generations FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE Newsletter#1 Newsletter#2

F2F – Trust

F2F - Trust - Micro-Entrepreneurship Supportive Mentoring System Development for Women with fewer Opportunities in Rurals FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE

I-Read Basic literacy

i-Read Basic literacy - Innovative learnable reading tool for low skilled women FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE

FLEXWORK

Practical e-Training of Flexible Vocations for Supporting Home Based Working of Inactive Women as Self-employed FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE
 • Toate
 • Proiecte FSE
 • Proiecte Internaționale
 • Proiecte Program Nucleu

Proiect: ACADEMIKA – Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică sustenabila – cod SMIS 153770

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6 Educație și competențePerioada de implementare: iunie 2022 – decembrie 2023Responsabil partener: dr. Speranța Pîrciog, email: speranta.pirciog@incsmps.ro Proiectul: ACADEMIKA – Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică sustenabila – cod SMIS 153770 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional […]

CA21107 – Work inequalities in later life redefined by digitalization (DIGI-net)

CA21107 – Work inequalities in later life redefined by digitalization (DIGI-net) Dr. Aniela MATEI, CSIMembru în Management Committee, Romania, CA 21107Institutul National de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale- INCSMPSE-mail: aniela.matei@incsmps.ro

Calitatea vieții în familiile care au copii în îngrijire: instrumente metodologice inovative pentru fundamentarea și monitorizarea politicilor în domeniu (Acronim: QoLFAM)

Finațare:Programul Nucleu al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – CAIS-TRANZDIVI (PN22_10_0202). Perioada de implementare: 2023-2006 Responsabil proiect: Dr. Aniela Matei E-mail: aniela.matei@incsmps.ro Newsletter 1

Mecanism inovativ de adecvare a sistemelor de pensii și îngrijire de lungă durată la nevoile persoanelor vârstnice (MI-SPLD)

Finațare:Programul Nucleu al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – CAIS-TRANZDIVI (PN22_10_0203). Perioada de implementare: 2023-2026 Responsabil proiect: Mihaela Ghența, CS I E-mail: mihaela.ghenta@incsmps.ro Newsletter 1

Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Evaluarea intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă

Denumire proiect: Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Evaluarea intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în baza Contractului de prestări servicii nr. 3/295/24.04.2019, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (‘Achizitor’) și Asocierea formată din S.C. ERNST&YOUNG SRL (Lider), Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul […]

Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat 2014-2020 – faza 2, Lot 1: Evaluarea contribuției la coeziunea economică, socială și teritorială – Tema A

Denumire: Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat 2014-2020  – faza 2, Lot 1: Evaluarea contribuției la coeziunea economică, socială și teritorială – Tema A FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în baza Contractului de prestări servicii nr. 83996/26.08.2021 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (Achizitor) și Asocierea formată din S.C. ERNST&YOUNG SRL […]

self-Learn – Mobile self-Learning Tool Targeting Improved Adult Literateness

Mobile self-Learning Tool Targeting Improved Adult Literateness, Project No: 101086874,   Proiect Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+ ERASMUS LS Action, Call: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD, Type of Action: ERASMUS-LS   {{ vc_btn: title=Project+website&color=peacoc&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fself-learn.eu }} Buletine informative

U-DIGITALIZE, Empowerment of third sector care professionals for digital transformation

U-DUGITALIZE, Empowerment of third sector care professionals for digital transformation FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+ COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com Project website Project Leaflet Project Leafleat Newsletters First Project Newsletter 2nd Project Newsletter 3rd Project Newsletter   26 of October 2023 - Romanian Multiplier Event The Multiplier Event provided an opportunity to engage [...]

NEW-DIGI-EDU Moving towards the new normal in digital education – new dimension of human capital in higher education

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Finanțat prin Programul Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriat pentru Tineret/ The Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship Programme – EEA Grants 2014-2021    COORDONATOR/RESPONSABIL: CRISTINA MOCANU cristina.mocanu@incsmps.ro   WEBSITE http://gegresearch.org/digiedu/   PERIOADA DE DERULARE: 2014-2021

Strategii inovative de promovare a incluziunii sociale la vârste înaintate în contextul noilor provocări societale

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: GHENȚA MIHAELA ghenta@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Efectele experiențelor de migrație asupra familiilor, copiilor și comunităților lăsate în urmă: metode de evaluare și strategii de atenuare a riscurilor de excluziune socială

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: MATEI ANIELA aalexandrescu@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Analiza riscurilor sociale asociate sărăciei, cu accent asupra sărăciei în muncă

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: STROE CRISTINA cristinaradu@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Noi competențe pe o nouă piață a muncii

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: Maer-Matei Monica matei.monicamihaela@gmail.com

Regimuri ale tranziției de la școală la muncă în economiile emergente. Implicații asupra inegalităților, mobilității și impactului politicilor sociale

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: Mocanu Cristina mocanu@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Evaluări ale efectelor educației asupra beneficiilor monetare și non-monetare obținute pe piața muncii din România

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: Zamfir Ana-Maria anazamfir@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Inegalitatea și instabilitatea veniturilor, discriminare și vulnerabilitate. Implicații asupra bunăstării și rolul politicilor publice

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Noi abordări privind evaluarea politicilor salariale și fiscale în România. Modele, simulări și proiectare sistem suport decizional

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Schimbări structurale ale pieței muncii și politici inovative de răspuns la schimbare

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: SPERANȚA PÎRCIOG pirciog@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021  

Perspective funcționale a piețelor locale ale muncii în România, în contextul economiei inteligente și inovative

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: CĂTĂLIN GHINĂRARU catalin.ghinararu@gmail.com ghinararu@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Servicii pentru elaborarea Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) 2030

FINANȚARE: Servicii consultanță FSE/POCA   BENEFICIAR: Secretariatul General al Guvernului pentru proiectul “România durabilă- dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030” cod SIPOCA 613   COORDONATOR/RESPONSABIL: CĂTĂLIN GHINĂRARU catalin.ghinararu@gmail.com ghinararu@incsmps.ro

Servicii de elaborare a analizei privind evoluția pieței muncii din punctul de vedere al competențelor și calificărilor la nivelul tuturor sectoarelor economice pentru orizontul 2025 – 2030

FINANȚARE: Servicii consultanță FSE/POCA   BENEFICIAR: Autoritatea Națională a Calificărilor   COORDONATOR/RESPONSABIL: CĂTĂLIN GHINĂRARU catalin.ghinararu@gmail.com ghinararu@incsmps.ro

Asistenta tehnica pentru sustinerea capacitatii de evaluare

FINANȚARE: Servicii consultanță FSE/POCA   BENEFICIAR: Ministerul Fondurilor Europene   COORDONATOR/RESPONSABIL: CĂTĂLIN GHINĂRARU catalin.ghinararu@gmail.com ghinararu@incsmps.ro

Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020

Lotul 1: Evaluarea intervențiilor POC în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării Primul Raport de Evaluare POC 2014-2020 aferent anului 2020 FINANȚARE: Servicii consultanță FSE/POC   BENEFICIAR: Ministerul Fondurilor Europene   COORDONATOR/RESPONSABIL: Madalina Popescu / Adriana Davidescu madalina.popescu@incsmps.ro / adriana.davidescu@incsmps.ro WEBSITE

Elaborare indicatori de performanță în domeniul politicilor de formare profesională a adulților

FINANȚARE: Servicii consultanță   BENEFICIAR: Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru proiectul „Dezvoltarea, stimularea și eficientizarea muncii prin agent de muncă temporară si a serviciilor de formare profesională pentru o piață a muncii competitivă si performantă”- cod proiect SMIS 129752/SIPOCA 707   COORDONATOR/RESPONSABIL: SPERANȚA PÎRCIOG pirciog@incsmps.ro

Mecanism integrat de anticipare a dinamicii pieței muncii, de monitorizare și evaluare a inserției absolvenților și a politicilor privind măsurile active și de formare

FINANȚARE: FSE/POCU   BENEFICIAR: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă   COORDONATOR/RESPONSABIL: SPERANȚA PÎRCIOG pirciog@incsmps.ro Obiective proiect Corelarea cererii cu oferta de forță de muncă prin introducerea de noi instrumente și mecanisme de monitorizare și evaluare a politicilor publice și de anticipare a nevoilor de competențe.   Obiectivele specifice ale proiectului Obiectivul specific 1. [...]

FIECARE OM CONTEAZĂ – SIPOCA 575

FIECARE OM CONTEAZĂ - SIPOCA 575 - Evaluarea nevoilor persoanelor fără adăpost și a impactului serviciilor sociale existente asupra calității vieții acestora Servicii de consultanță în vederea implementării proiectului SIPOCA 575 - FIECARE OM CONTEAZĂ.   FINANȚARE: Fonduri europene/ FSE/ SIPOCA   BENEFICIAR: Ministerul Muncii și Protecției Sociale   CONSORTIUM: Lider de parteneriat: Ernst & [...]

AMASE

AMASE - A multidimensional approach to social exclusion in later life – health consequences for ageing populations. FINANȚATOR: Finanțat prin EEA & Norway Grants, UEFISCDI Proiecte colaborative de cercetare   CONSORTIUM: Lider de partneriat: Universitatea din Bucuresti, Parteneri: OsloMet (Norvegia), INCSMPS   COORDONATOR/RESPONSABIL: GHENȚA MIHAELA ghenta@incsmps.ro   A fost lansat Policy Brief-ul "Measures to promote [...]

EUROMOD

EUROMOD - Microsimulation Tool for Modelling the Impact of Policy Measures FINANȚATOR: Finanțat prin Programul European pentru Ocupare și Inovație Socială/ European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)   EUROMOD (Technical Support for the Development and Update of EUROMOD (10 Lots): Lot 6: Support to EUROMOD for Romania), Framework contract number: 940642 – [...]

DanubePeerChain

DanubePeerChain -Integrated capacity building and training programme for DANUBE area labour and business support organisations, local industry and entrepreneurs to enter innovative transnational value CHAINS as PEER-level collaboration partners FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Interred Danube   COORDONATOR/RESPONSABIL: DANIELA PAȘNICU danielapasnicu@yahoo.com WEBSITEVIDEO 1VIDEO 2 Obiectiv general Obiectivul principal al proiectului DanubePeerChains este de [...]

Virtual Call

Virtual Call - m-Training for Inactive Women Aiming their Employment as Call Center Agents at their Homes FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE VirtualCall - Newsletter 1 VirtualCall - Newsletter 2   You have several ways of installing VirtualCall App on your Android device: Scan/Read below QR [...]

InVet

InVET-Inclusion models and resources for VET students in risk of drop-out FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE

BRIDGING THE GAP

BRIDGING THE GAP Digital competences for women in rural areas to increase their entrepreneurial opportunities and employability. Towards inclusion through entrepreneurship FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE

Them2Share

Them2Share - Integrated Training & Teaching for Learning further aiming Knowledge Sharing Across Generations FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE Newsletter#1 Newsletter#2

F2F – Trust

F2F - Trust - Micro-Entrepreneurship Supportive Mentoring System Development for Women with fewer Opportunities in Rurals FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE

I-Read Basic literacy

i-Read Basic literacy - Innovative learnable reading tool for low skilled women FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE

FLEXWORK

Practical e-Training of Flexible Vocations for Supporting Home Based Working of Inactive Women as Self-employed FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE
În funcție de departament
 • Toate
 • Departament Educație
 • Departament Politici Piata Muncii
 • Departament Politici Sociale
 • Departament Salarii Venituri Fiscalitate

Proiect: ACADEMIKA – Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică sustenabila – cod SMIS 153770

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6 Educație și competențePerioada de implementare: iunie 2022 – decembrie 2023Responsabil partener: dr. Speranța Pîrciog, email: speranta.pirciog@incsmps.ro Proiectul: ACADEMIKA – Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică sustenabila – cod SMIS 153770 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional […]

CA21107 – Work inequalities in later life redefined by digitalization (DIGI-net)

CA21107 – Work inequalities in later life redefined by digitalization (DIGI-net) Dr. Aniela MATEI, CSIMembru în Management Committee, Romania, CA 21107Institutul National de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale- INCSMPSE-mail: aniela.matei@incsmps.ro

Calitatea vieții în familiile care au copii în îngrijire: instrumente metodologice inovative pentru fundamentarea și monitorizarea politicilor în domeniu (Acronim: QoLFAM)

Finațare:Programul Nucleu al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – CAIS-TRANZDIVI (PN22_10_0202). Perioada de implementare: 2023-2006 Responsabil proiect: Dr. Aniela Matei E-mail: aniela.matei@incsmps.ro Newsletter 1

Mecanism inovativ de adecvare a sistemelor de pensii și îngrijire de lungă durată la nevoile persoanelor vârstnice (MI-SPLD)

Finațare:Programul Nucleu al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – CAIS-TRANZDIVI (PN22_10_0203). Perioada de implementare: 2023-2026 Responsabil proiect: Mihaela Ghența, CS I E-mail: mihaela.ghenta@incsmps.ro Newsletter 1

Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Evaluarea intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă

Denumire proiect: Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Evaluarea intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în baza Contractului de prestări servicii nr. 3/295/24.04.2019, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (‘Achizitor’) și Asocierea formată din S.C. ERNST&YOUNG SRL (Lider), Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul […]

Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat 2014-2020 – faza 2, Lot 1: Evaluarea contribuției la coeziunea economică, socială și teritorială – Tema A

Denumire: Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat 2014-2020  – faza 2, Lot 1: Evaluarea contribuției la coeziunea economică, socială și teritorială – Tema A FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în baza Contractului de prestări servicii nr. 83996/26.08.2021 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (Achizitor) și Asocierea formată din S.C. ERNST&YOUNG SRL […]

self-Learn – Mobile self-Learning Tool Targeting Improved Adult Literateness

Mobile self-Learning Tool Targeting Improved Adult Literateness, Project No: 101086874,   Proiect Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+ ERASMUS LS Action, Call: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD, Type of Action: ERASMUS-LS   {{ vc_btn: title=Project+website&color=peacoc&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fself-learn.eu }} Buletine informative

U-DIGITALIZE, Empowerment of third sector care professionals for digital transformation

U-DUGITALIZE, Empowerment of third sector care professionals for digital transformation FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+ COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com Project website Project Leaflet Project Leafleat Newsletters First Project Newsletter 2nd Project Newsletter 3rd Project Newsletter   26 of October 2023 - Romanian Multiplier Event The Multiplier Event provided an opportunity to engage [...]

NEW-DIGI-EDU Moving towards the new normal in digital education – new dimension of human capital in higher education

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Finanțat prin Programul Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriat pentru Tineret/ The Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship Programme – EEA Grants 2014-2021    COORDONATOR/RESPONSABIL: CRISTINA MOCANU cristina.mocanu@incsmps.ro   WEBSITE http://gegresearch.org/digiedu/   PERIOADA DE DERULARE: 2014-2021

Strategii inovative de promovare a incluziunii sociale la vârste înaintate în contextul noilor provocări societale

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: GHENȚA MIHAELA ghenta@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Efectele experiențelor de migrație asupra familiilor, copiilor și comunităților lăsate în urmă: metode de evaluare și strategii de atenuare a riscurilor de excluziune socială

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: MATEI ANIELA aalexandrescu@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Analiza riscurilor sociale asociate sărăciei, cu accent asupra sărăciei în muncă

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: STROE CRISTINA cristinaradu@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Noi competențe pe o nouă piață a muncii

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: Maer-Matei Monica matei.monicamihaela@gmail.com

Regimuri ale tranziției de la școală la muncă în economiile emergente. Implicații asupra inegalităților, mobilității și impactului politicilor sociale

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: Mocanu Cristina mocanu@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Evaluări ale efectelor educației asupra beneficiilor monetare și non-monetare obținute pe piața muncii din România

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: Zamfir Ana-Maria anazamfir@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Inegalitatea și instabilitatea veniturilor, discriminare și vulnerabilitate. Implicații asupra bunăstării și rolul politicilor publice

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Noi abordări privind evaluarea politicilor salariale și fiscale în România. Modele, simulări și proiectare sistem suport decizional

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Schimbări structurale ale pieței muncii și politici inovative de răspuns la schimbare

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: SPERANȚA PÎRCIOG pirciog@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021  

Perspective funcționale a piețelor locale ale muncii în România, în contextul economiei inteligente și inovative

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: CĂTĂLIN GHINĂRARU catalin.ghinararu@gmail.com ghinararu@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Servicii pentru elaborarea Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) 2030

FINANȚARE: Servicii consultanță FSE/POCA   BENEFICIAR: Secretariatul General al Guvernului pentru proiectul “România durabilă- dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030” cod SIPOCA 613   COORDONATOR/RESPONSABIL: CĂTĂLIN GHINĂRARU catalin.ghinararu@gmail.com ghinararu@incsmps.ro

Servicii de elaborare a analizei privind evoluția pieței muncii din punctul de vedere al competențelor și calificărilor la nivelul tuturor sectoarelor economice pentru orizontul 2025 – 2030

FINANȚARE: Servicii consultanță FSE/POCA   BENEFICIAR: Autoritatea Națională a Calificărilor   COORDONATOR/RESPONSABIL: CĂTĂLIN GHINĂRARU catalin.ghinararu@gmail.com ghinararu@incsmps.ro

Asistenta tehnica pentru sustinerea capacitatii de evaluare

FINANȚARE: Servicii consultanță FSE/POCA   BENEFICIAR: Ministerul Fondurilor Europene   COORDONATOR/RESPONSABIL: CĂTĂLIN GHINĂRARU catalin.ghinararu@gmail.com ghinararu@incsmps.ro

Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020

Lotul 1: Evaluarea intervențiilor POC în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării Primul Raport de Evaluare POC 2014-2020 aferent anului 2020 FINANȚARE: Servicii consultanță FSE/POC   BENEFICIAR: Ministerul Fondurilor Europene   COORDONATOR/RESPONSABIL: Madalina Popescu / Adriana Davidescu madalina.popescu@incsmps.ro / adriana.davidescu@incsmps.ro WEBSITE

Elaborare indicatori de performanță în domeniul politicilor de formare profesională a adulților

FINANȚARE: Servicii consultanță   BENEFICIAR: Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru proiectul „Dezvoltarea, stimularea și eficientizarea muncii prin agent de muncă temporară si a serviciilor de formare profesională pentru o piață a muncii competitivă si performantă”- cod proiect SMIS 129752/SIPOCA 707   COORDONATOR/RESPONSABIL: SPERANȚA PÎRCIOG pirciog@incsmps.ro

Mecanism integrat de anticipare a dinamicii pieței muncii, de monitorizare și evaluare a inserției absolvenților și a politicilor privind măsurile active și de formare

FINANȚARE: FSE/POCU   BENEFICIAR: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă   COORDONATOR/RESPONSABIL: SPERANȚA PÎRCIOG pirciog@incsmps.ro Obiective proiect Corelarea cererii cu oferta de forță de muncă prin introducerea de noi instrumente și mecanisme de monitorizare și evaluare a politicilor publice și de anticipare a nevoilor de competențe.   Obiectivele specifice ale proiectului Obiectivul specific 1. [...]

FIECARE OM CONTEAZĂ – SIPOCA 575

FIECARE OM CONTEAZĂ - SIPOCA 575 - Evaluarea nevoilor persoanelor fără adăpost și a impactului serviciilor sociale existente asupra calității vieții acestora Servicii de consultanță în vederea implementării proiectului SIPOCA 575 - FIECARE OM CONTEAZĂ.   FINANȚARE: Fonduri europene/ FSE/ SIPOCA   BENEFICIAR: Ministerul Muncii și Protecției Sociale   CONSORTIUM: Lider de parteneriat: Ernst & [...]

AMASE

AMASE - A multidimensional approach to social exclusion in later life – health consequences for ageing populations. FINANȚATOR: Finanțat prin EEA & Norway Grants, UEFISCDI Proiecte colaborative de cercetare   CONSORTIUM: Lider de partneriat: Universitatea din Bucuresti, Parteneri: OsloMet (Norvegia), INCSMPS   COORDONATOR/RESPONSABIL: GHENȚA MIHAELA ghenta@incsmps.ro   A fost lansat Policy Brief-ul "Measures to promote [...]

SKOPE4GEG

SKOPE4GEG - School of Knowledge Production and Transfer for Global Economy and Governance FINANȚATOR: Finanțat prin Programul Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriat pentru Tineret/ The Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship Programme – EEA Grants 2014-2021   COORDONATOR/RESPONSABIL: Zamfir Ana-Maria anazamfir@incsmps.ro WEBSITE

EUROMOD

EUROMOD - Microsimulation Tool for Modelling the Impact of Policy Measures FINANȚATOR: Finanțat prin Programul European pentru Ocupare și Inovație Socială/ European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)   EUROMOD (Technical Support for the Development and Update of EUROMOD (10 Lots): Lot 6: Support to EUROMOD for Romania), Framework contract number: 940642 – [...]

DanubePeerChain

DanubePeerChain -Integrated capacity building and training programme for DANUBE area labour and business support organisations, local industry and entrepreneurs to enter innovative transnational value CHAINS as PEER-level collaboration partners FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Interred Danube   COORDONATOR/RESPONSABIL: DANIELA PAȘNICU danielapasnicu@yahoo.com WEBSITEVIDEO 1VIDEO 2 Obiectiv general Obiectivul principal al proiectului DanubePeerChains este de [...]

Virtual Call

Virtual Call - m-Training for Inactive Women Aiming their Employment as Call Center Agents at their Homes FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE VirtualCall - Newsletter 1 VirtualCall - Newsletter 2   You have several ways of installing VirtualCall App on your Android device: Scan/Read below QR [...]

InVet

InVET-Inclusion models and resources for VET students in risk of drop-out FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE

BRIDGING THE GAP

BRIDGING THE GAP Digital competences for women in rural areas to increase their entrepreneurial opportunities and employability. Towards inclusion through entrepreneurship FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE

Them2Share

Them2Share - Integrated Training & Teaching for Learning further aiming Knowledge Sharing Across Generations FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE Newsletter#1 Newsletter#2

F2F – Trust

F2F - Trust - Micro-Entrepreneurship Supportive Mentoring System Development for Women with fewer Opportunities in Rurals FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE

I-Read Basic literacy

i-Read Basic literacy - Innovative learnable reading tool for low skilled women FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE

FLEXWORK

Practical e-Training of Flexible Vocations for Supporting Home Based Working of Inactive Women as Self-employed FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE
În funcție de tipul proiectului
 • Toate
 • Proiecte FSE
 • Proiecte Internaționale
 • Proiecte Program Nucleu

Proiect: ACADEMIKA – Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică sustenabila – cod SMIS 153770

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6 Educație și competențePerioada de implementare: iunie 2022 – decembrie 2023Responsabil partener: dr. Speranța Pîrciog, email: speranta.pirciog@incsmps.ro Proiectul: ACADEMIKA – Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică sustenabila – cod SMIS 153770 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional […]

CA21107 – Work inequalities in later life redefined by digitalization (DIGI-net)

CA21107 – Work inequalities in later life redefined by digitalization (DIGI-net) Dr. Aniela MATEI, CSIMembru în Management Committee, Romania, CA 21107Institutul National de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale- INCSMPSE-mail: aniela.matei@incsmps.ro

Calitatea vieții în familiile care au copii în îngrijire: instrumente metodologice inovative pentru fundamentarea și monitorizarea politicilor în domeniu (Acronim: QoLFAM)

Finațare:Programul Nucleu al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – CAIS-TRANZDIVI (PN22_10_0202). Perioada de implementare: 2023-2006 Responsabil proiect: Dr. Aniela Matei E-mail: aniela.matei@incsmps.ro Newsletter 1

Mecanism inovativ de adecvare a sistemelor de pensii și îngrijire de lungă durată la nevoile persoanelor vârstnice (MI-SPLD)

Finațare:Programul Nucleu al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – CAIS-TRANZDIVI (PN22_10_0203). Perioada de implementare: 2023-2026 Responsabil proiect: Mihaela Ghența, CS I E-mail: mihaela.ghenta@incsmps.ro Newsletter 1

Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Evaluarea intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă

Denumire proiect: Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Evaluarea intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în baza Contractului de prestări servicii nr. 3/295/24.04.2019, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (‘Achizitor’) și Asocierea formată din S.C. ERNST&YOUNG SRL (Lider), Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul […]

Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat 2014-2020 – faza 2, Lot 1: Evaluarea contribuției la coeziunea economică, socială și teritorială – Tema A

Denumire: Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat 2014-2020  – faza 2, Lot 1: Evaluarea contribuției la coeziunea economică, socială și teritorială – Tema A FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în baza Contractului de prestări servicii nr. 83996/26.08.2021 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (Achizitor) și Asocierea formată din S.C. ERNST&YOUNG SRL […]

self-Learn – Mobile self-Learning Tool Targeting Improved Adult Literateness

Mobile self-Learning Tool Targeting Improved Adult Literateness, Project No: 101086874,   Proiect Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+ ERASMUS LS Action, Call: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD, Type of Action: ERASMUS-LS   {{ vc_btn: title=Project+website&color=peacoc&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fself-learn.eu }} Buletine informative

U-DIGITALIZE, Empowerment of third sector care professionals for digital transformation

U-DUGITALIZE, Empowerment of third sector care professionals for digital transformation FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+ COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com Project website Project Leaflet Project Leafleat Newsletters First Project Newsletter 2nd Project Newsletter 3rd Project Newsletter   26 of October 2023 - Romanian Multiplier Event The Multiplier Event provided an opportunity to engage [...]

NEW-DIGI-EDU Moving towards the new normal in digital education – new dimension of human capital in higher education

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Finanțat prin Programul Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriat pentru Tineret/ The Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship Programme – EEA Grants 2014-2021    COORDONATOR/RESPONSABIL: CRISTINA MOCANU cristina.mocanu@incsmps.ro   WEBSITE http://gegresearch.org/digiedu/   PERIOADA DE DERULARE: 2014-2021

Strategii inovative de promovare a incluziunii sociale la vârste înaintate în contextul noilor provocări societale

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: GHENȚA MIHAELA ghenta@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Efectele experiențelor de migrație asupra familiilor, copiilor și comunităților lăsate în urmă: metode de evaluare și strategii de atenuare a riscurilor de excluziune socială

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: MATEI ANIELA aalexandrescu@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Analiza riscurilor sociale asociate sărăciei, cu accent asupra sărăciei în muncă

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: STROE CRISTINA cristinaradu@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Noi competențe pe o nouă piață a muncii

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: Maer-Matei Monica matei.monicamihaela@gmail.com

Regimuri ale tranziției de la școală la muncă în economiile emergente. Implicații asupra inegalităților, mobilității și impactului politicilor sociale

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: Mocanu Cristina mocanu@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Evaluări ale efectelor educației asupra beneficiilor monetare și non-monetare obținute pe piața muncii din România

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: Zamfir Ana-Maria anazamfir@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Inegalitatea și instabilitatea veniturilor, discriminare și vulnerabilitate. Implicații asupra bunăstării și rolul politicilor publice

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Noi abordări privind evaluarea politicilor salariale și fiscale în România. Modele, simulări și proiectare sistem suport decizional

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Schimbări structurale ale pieței muncii și politici inovative de răspuns la schimbare

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: SPERANȚA PÎRCIOG pirciog@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021  

Perspective funcționale a piețelor locale ale muncii în România, în contextul economiei inteligente și inovative

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Educației și Cercetării/ Program Nucleu   COORDONATOR/RESPONSABIL: CĂTĂLIN GHINĂRARU catalin.ghinararu@gmail.com ghinararu@incsmps.ro   PERIOADA DE DERULARE: 04.01.2021-10.12.2021

Servicii pentru elaborarea Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) 2030

FINANȚARE: Servicii consultanță FSE/POCA   BENEFICIAR: Secretariatul General al Guvernului pentru proiectul “România durabilă- dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030” cod SIPOCA 613   COORDONATOR/RESPONSABIL: CĂTĂLIN GHINĂRARU catalin.ghinararu@gmail.com ghinararu@incsmps.ro

Servicii de elaborare a analizei privind evoluția pieței muncii din punctul de vedere al competențelor și calificărilor la nivelul tuturor sectoarelor economice pentru orizontul 2025 – 2030

FINANȚARE: Servicii consultanță FSE/POCA   BENEFICIAR: Autoritatea Națională a Calificărilor   COORDONATOR/RESPONSABIL: CĂTĂLIN GHINĂRARU catalin.ghinararu@gmail.com ghinararu@incsmps.ro

Asistenta tehnica pentru sustinerea capacitatii de evaluare

FINANȚARE: Servicii consultanță FSE/POCA   BENEFICIAR: Ministerul Fondurilor Europene   COORDONATOR/RESPONSABIL: CĂTĂLIN GHINĂRARU catalin.ghinararu@gmail.com ghinararu@incsmps.ro

Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020

Lotul 1: Evaluarea intervențiilor POC în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării Primul Raport de Evaluare POC 2014-2020 aferent anului 2020 FINANȚARE: Servicii consultanță FSE/POC   BENEFICIAR: Ministerul Fondurilor Europene   COORDONATOR/RESPONSABIL: Madalina Popescu / Adriana Davidescu madalina.popescu@incsmps.ro / adriana.davidescu@incsmps.ro WEBSITE

Elaborare indicatori de performanță în domeniul politicilor de formare profesională a adulților

FINANȚARE: Servicii consultanță   BENEFICIAR: Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru proiectul „Dezvoltarea, stimularea și eficientizarea muncii prin agent de muncă temporară si a serviciilor de formare profesională pentru o piață a muncii competitivă si performantă”- cod proiect SMIS 129752/SIPOCA 707   COORDONATOR/RESPONSABIL: SPERANȚA PÎRCIOG pirciog@incsmps.ro

Mecanism integrat de anticipare a dinamicii pieței muncii, de monitorizare și evaluare a inserției absolvenților și a politicilor privind măsurile active și de formare

FINANȚARE: FSE/POCU   BENEFICIAR: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă   COORDONATOR/RESPONSABIL: SPERANȚA PÎRCIOG pirciog@incsmps.ro Obiective proiect Corelarea cererii cu oferta de forță de muncă prin introducerea de noi instrumente și mecanisme de monitorizare și evaluare a politicilor publice și de anticipare a nevoilor de competențe.   Obiectivele specifice ale proiectului Obiectivul specific 1. [...]

FIECARE OM CONTEAZĂ – SIPOCA 575

FIECARE OM CONTEAZĂ - SIPOCA 575 - Evaluarea nevoilor persoanelor fără adăpost și a impactului serviciilor sociale existente asupra calității vieții acestora Servicii de consultanță în vederea implementării proiectului SIPOCA 575 - FIECARE OM CONTEAZĂ.   FINANȚARE: Fonduri europene/ FSE/ SIPOCA   BENEFICIAR: Ministerul Muncii și Protecției Sociale   CONSORTIUM: Lider de parteneriat: Ernst & [...]

AMASE

AMASE - A multidimensional approach to social exclusion in later life – health consequences for ageing populations. FINANȚATOR: Finanțat prin EEA & Norway Grants, UEFISCDI Proiecte colaborative de cercetare   CONSORTIUM: Lider de partneriat: Universitatea din Bucuresti, Parteneri: OsloMet (Norvegia), INCSMPS   COORDONATOR/RESPONSABIL: GHENȚA MIHAELA ghenta@incsmps.ro   A fost lansat Policy Brief-ul "Measures to promote [...]

EUROMOD

EUROMOD - Microsimulation Tool for Modelling the Impact of Policy Measures FINANȚATOR: Finanțat prin Programul European pentru Ocupare și Inovație Socială/ European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)   EUROMOD (Technical Support for the Development and Update of EUROMOD (10 Lots): Lot 6: Support to EUROMOD for Romania), Framework contract number: 940642 – [...]

DanubePeerChain

DanubePeerChain -Integrated capacity building and training programme for DANUBE area labour and business support organisations, local industry and entrepreneurs to enter innovative transnational value CHAINS as PEER-level collaboration partners FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Interred Danube   COORDONATOR/RESPONSABIL: DANIELA PAȘNICU danielapasnicu@yahoo.com WEBSITEVIDEO 1VIDEO 2 Obiectiv general Obiectivul principal al proiectului DanubePeerChains este de [...]

Virtual Call

Virtual Call - m-Training for Inactive Women Aiming their Employment as Call Center Agents at their Homes FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE VirtualCall - Newsletter 1 VirtualCall - Newsletter 2   You have several ways of installing VirtualCall App on your Android device: Scan/Read below QR [...]

InVet

InVET-Inclusion models and resources for VET students in risk of drop-out FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE

BRIDGING THE GAP

BRIDGING THE GAP Digital competences for women in rural areas to increase their entrepreneurial opportunities and employability. Towards inclusion through entrepreneurship FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE

Them2Share

Them2Share - Integrated Training & Teaching for Learning further aiming Knowledge Sharing Across Generations FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE Newsletter#1 Newsletter#2

F2F – Trust

F2F - Trust - Micro-Entrepreneurship Supportive Mentoring System Development for Women with fewer Opportunities in Rurals FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE

I-Read Basic literacy

i-Read Basic literacy - Innovative learnable reading tool for low skilled women FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE

FLEXWORK

Practical e-Training of Flexible Vocations for Supporting Home Based Working of Inactive Women as Self-employed FINANȚATOR: Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+   COORDONATOR/RESPONSABIL: Grecu Liliana grecu_liliana@yahoo.com WEBSITE