Proiect: ACADEMIKA – Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică sustenabila – cod SMIS 153770

Proiect: ACADEMIKA – Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică sustenabila – cod SMIS 153770

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6 Educație și competențe
Perioada de implementare: iunie 2022 – decembrie 2023
Responsabil partener: dr. Speranța Pîrciog, email: speranta.pirciog@incsmps.ro


Proiectul: ACADEMIKA – Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică sustenabila – cod SMIS 153770 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6 „Educație și competențe„.
Parteneriat: Proiectul este implementat de Universitatea Valahia din Târgoviște în parteneriat cu Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Institutul National de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale din București.
Obiectivul general al proiectului este implementarea unui sistem integrat de măsuri de educație și de formare științifică în vederea fundamentării cercetărilor avansate cu caracter aplicativ pentru o dezvoltare economica sustenabilă. Totodată se urmărește creșterea vizibilității cercetărilor efectuate pentru o integrare mai bună a doctoranzilor și post-doctoranzilor din universitățile partenere, în concordanța cu cerințele pieței muncii din regiuni mai puțin dezvoltate, fiind vizate regiunile Sud Muntenia, Centru și Nord-Est.
Beneficiarii activităților proiectului sunt 95 de studenți doctoranzi și 30 de cercetători post-doctoranzi care își înscriu cercetările domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, în concordanță cu specializările existente în universitățile partenere.
Proiectul contribuie la:

  • încurajarea studenților doctoranzi și a cercetătorilor post-doctoranzi în scopul participării și acumulării de cunoștințe specifice pentru cercetări avansate, printr-un program de formare cu specialiști recunoscuți la nivel național și internațional;
  • conexiunea cu actorii din mediul economic, prin realizarea unor stagii de practică pentru fundamentarea cercetărilor doctorale și postdoctorale;
  • dezvoltarea personală și profesională a studenților doctoranzi și a cercetătorilor postdoctoranzi în vederea incluziunii mai bune pe piața muncii;
  • motivarea participanților printr-un sistem de burse avansate de cercetare.