Perspective funcționale a piețelor locale ale muncii în România, în contextul economiei inteligente și inovative