Mecanism integrat de anticipare a dinamicii pieței muncii, de monitorizare și evaluare a inserției absolvenților și a politicilor privind măsurile active și de formare

Mecanism integrat de anticipare a dinamicii pieței muncii, de monitorizare și evaluare a inserției absolvenților și a politicilor privind măsurile active și de formare

FINANȚARE:

FSE/POCU

 

BENEFICIAR:

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

 

COORDONATOR/RESPONSABIL:

SPERANȚA PÎRCIOG
pirciog@incsmps.ro

Obiective proiect

Corelarea cererii cu oferta de forță de muncă prin introducerea de noi instrumente și mecanisme de monitorizare și evaluare a politicilor publice și de anticipare a nevoilor de competențe.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Obiectivul specific 1. Creșterea capacității de planificare strategică și adaptare a ofertei sistemelor de formare profesională inițială și continuă în raport cu nevoile pieții muncii prin dezvoltarea unor mecanisme de anticipare a nevoilor de formare și de monitorizare a inserției socio-profesionale a absolvenților.
  • Obiectivul specific 2. Creșterea capacității de elaborare a politicilor publice privind măsurile active și formarea profesională prin monitorizarea și evaluarea acestora.

 

Aceste obiective vor fi realizate prin implementarea noilor instrumente – MECANISMUL INTEGRAT DE EVALUARE SI MONITORIZARE A POLITICILOR PUBLICE PRIVIND MASURILE ACTIVE SI FORMAREA PROFESIONALA