Inegalitatea și instabilitatea veniturilor, discriminare și vulnerabilitate. Implicații asupra bunăstării și rolul politicilor publice