Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020

Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020

Lotul 1: Evaluarea intervențiilor POC în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării

Primul Raport de Evaluare POC 2014-2020 aferent anului 2020

FINANȚARE:

Servicii consultanță
FSE/POC

 

BENEFICIAR:

Ministerul Fondurilor Europene

 

COORDONATOR/RESPONSABIL:

Madalina Popescu / Adriana Davidescu
madalina.popescu@incsmps.ro / adriana.davidescu@incsmps.ro