Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat 2014-2020 – faza 2, Lot 1: Evaluarea contribuției la coeziunea economică, socială și teritorială – Tema A

Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat 2014-2020 – faza 2, Lot 1: Evaluarea contribuției la coeziunea economică, socială și teritorială – Tema A

Denumire: Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat 2014-2020  – faza 2, Lot 1: Evaluarea contribuției la coeziunea economică, socială și teritorială – Tema A

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în baza Contractului de prestări servicii nr. 83996/26.08.2021 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (Achizitor) și Asocierea formată din S.C. ERNST&YOUNG SRL (Lider) și Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale (Asociat).

Coordonator/responsabil: dr. Vasilica Ciucă – lider de echipă vasilica.ciuca@incsmps.ro

PERIOADA: 26.08.2021 – 11.08.2023

Obiectiv: sprijinirea realizării evaluărilor la nivelul macro al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-2020 în ceea ce privește contribuția acestora la coeziunea economică, socială și teritorială (Tema A de evaluare), conform Planului de evaluare a Acordului de Parteneriat elaborat potrivit art. 56 din Regulamentul UE nr. 1303/2013 și aprobat de Ministrul Fondurilor Europene în martie 2016, în urma consultării Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat.

Rezultate: Principalul rezultat așteptat al evaluării este ca aceasta să contribuie la dobândirea de noi cunoștințe privind abordarea și implementarea sprijinului acordat și cum pot fi acestea îmbunătățite. În acest sens, procesul de evaluare va urmări o abordare analitică, prin care se va analiza nu doar măsura în care obiectivele au fost atinse, dar și motivele și factorii determinanți care au condus la succesul sau eșecul (succesul limitat) observat.

Rezultatele sunt formulate sub forma concluziilor, lecțiilor învățate și recomandărilor și transferate în termeni operaționali către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a sprijini procesul decizional cu privire la gestionarea Acordului de Parteneriat și programarea fondurilor pentru viitorul exercițiu financiar 2021-2027.

În cadrul acestui proiect vor fi livrate două rapoarte de evaluare, precum și un raport de evaluare ad-hoc, în funcție de cererile beneficiarului, de regulă în 1-3 luni de la momentul solicitării.

Sinteza rezultat 1 (AP_SR1)

Sinteza rezultat 2 (AP_SR2)