Evenimente

CONFERINȚE

Globe - Conferința Europeană

Data: 26 Septembrie 2019

Locația:Hotel Marshal Garden, Camera Ametist, Etajul 6, Bd-ul Dorobanți, Nr. 50B, București, România

Conferință națională cu participare internațională

Evaluarea impactului social al schimbărilor structurale pe piețele muncii europene

Data: 27 Septembrie 2019

Locația:București, România