Management

National Scientific Research Institute for labour and social protection

[insomnia_promo insomnia_promo_text="Management" insomnia_promo_paragraph=""]
[insomnia_promo_small insomnia_promo_small_text="Legal framework"]

HG no. 1305/1996 regarding the National Scientific Research Institute for Labor and Social Protection establishment

HG no. 1773/2004 regarding the National Scientific Research Institute for Labor and Social Protection steamling and working

Order no. 588/2004 of Labour, Social Solidarity and Family Minister, regarding approval of organizational structure of the National Scientific Research Institute for Labor and Social Protection.

[insomnia_promo_small insomnia_promo_small_text="Board of Administration"]

Consiliul de Administraţie este format din 7 membri, componenţa fiind aprobată prin Ordinul nr. 745/25.05.2017, emis de  Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Ordinul nr. 745/25.05.2017

[insomnia_promo_small insomnia_promo_small_text="Board of Directors"]

Dr. Vasilica CIUCA

General Director

Curriculum Vitae

Dr. Speranta Camelia PIRCIOG

Scientific Director

Curriculum Vitae

Iuliana DURLUŢ

Economic Director

Curriculum Vitae

Dr.Ec. Catalin Corneliu GHINARARU

Scientific Secretary

Curriculum Vitae

Dr. Ana Maria ZAMFIR

Head of Research Department

Curriculum Vitae

Dr. Aniela Roxana MATEI

Head of Research Department

Curriculum Vitae

Dr. Eva MILITARU

Head of Research Department

Curriculum Vitae

[insomnia_promo_small insomnia_promo_small_text="Scientific Council"]

Functions of Scientific Council

  • Elaborates, debates, appoints and supervises the implementation of the Institute’s short and medium term R&D Strategy.
  • Elaborates, debates, appoints and supervises the implementation the Institute’s RDI Plan on current year, witch is submit to be appointed by the Institute’s Board of Administration.
  • Elaborates and supervises the implementation of the Institute’s Professional Training Plan.
  • Elaborates and supervises the application of the procedure for professional promoting of R&D personnel.
  • Supervises the achieving of the scientific objectives of research agreements and approves the R&D results/products according with the activity plan.
  • Proposes and approves the national and international scientific cooperation actions.
  • Proposes, organizes and coordinate the Institute’s scientific events.

Structure

[insomnia_promo_small insomnia_promo_small_text="Ethics Commission"]

Comisia de Etică, stabilită prin Decizia Directorului general Nr. 294/07 aprilie 2010, este formată din:

Preşedinte:
dr. Speranţa Pârciog - director ştiinţific, CSI, INCSMPS

Membrii:
dr. Cătălin Ghinăraru - secretat ştiinţific, CS gr.I, INCSMPS
dr. Nicolae Cătăniciu - şef departament, CS gr.I, INCSMPS
dr. Aniela Matei - şef departament, CS gr.III, INCSMPS
Cristina Stroe - şef departament, CS gr.II, INCSMPS

Secretar:
jurist Codruţa Drăgoiu - CS gr.II, INCSMPS

Codul de conduita etică şI deontologie profesională

[insomnia_promo_small insomnia_promo_small_text="Institutional development strategy"]
[insomnia_promo_small insomnia_promo_small_text="Medium and long term development strategy"]
[insomnia_promo_small insomnia_promo_small_text="Multiannual Activity Plan"]