Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

INFORMAȚII GENERALE

INCSMPS este Institut Național de Cercetare Științifică acreditat național pentru activitatea de CDI, instituție de drept public cu autofinanțare, în coordonarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale,;

Desfășoară activitatea de cercetare și dezvoltare prin realizarea de proiecte orientate spre politici specializate în domeniile de piața muncii / politică socială / demografie și inovare / energie și mediu;

Are un personal cu calificare înaltă, cu experiență și cu expertiză solidă demonstrată, parteneriate cu colaboratori atestați și o baza de date cu aproximativ 300 de rezultate;

Rezultatele activității au ca baza analize cantitative și calitative riguroase, metodologii inovatoare și recomandări solide, adecvate;

Transferă către autoritățile publice rezultatele de cercetare privind dinamica pieței muncii la nivel național, regional și local (județean).

A elaborat prognoze ale cererii de forță de muncă pe termen scurt și mediu utilizând atât modelarea macro econometrică, cât și anchete în rândul firmelor şi a elaborat propuneri de îmbunătățire a sistemului informațional al pieței muncii în vederea asigurării unei mai bune tranziții de la școală la muncă a tinerilor.

 • INCSMPS – acreditat national CDI
 • INCSMPS – marca inregistrata;
 • INCSMPS - acreditat ISO si IQNET

MISIUNEA ȘI VALORILE NOASTRE

Aprecierea valorii si promovarea cunoașterii ca forță pozitivă în crearea viitorului.
Pasiune și profesionalism în fiecare etapă a activității desfășurate.

COMPETENȚĂ

Cunoasterea fenomenelor socio economice, nationale si europene, ca prezenta si anticiparea manifestarii acestora;

RELEVANȚĂ

Activitate fundamentata pe cele mai noi, performante si eficiente metode si abordari in definirea de solutii, recomandari si concluzii;

CALITATE

Monitorizarea cu profesionalism a desfasurarii activitatii;

DEDICARE

Pasiunea și profesionalismul colectivului reprezinta un avantaj competitiv si un suport esenţial pentru activitatea noastra.

OFERTE CHEIE

null
Platforma de informare a decidentilor de politica a pietei muncii, la nivel local care cuprinde: analize cu privire la evoluțiile pieței muncii la nivel național și județean și prognoze ale evoluției pieței muncii la nivel regional utilizând modelarea macro-econometrică;
null
Sistem partenerial de validare a prognozelor regionale prin utilizarea unor grupuri de discuție Delphi si elaborare de previziuni ale dinamicii pieței muncii la nivel județean;
null
Metodologii de evaluare de impact - proiectare și testare;
null
Evaluare de impact la mijlocul perioadei de implementare a SNCDI;
null
Noua geografie a locurilor de muncă - Perspective spațiale ale pieței muncii;
null
Utilizarea tehnicilor de analiză spațială pentru prognoze şi previziuni in domeniul pietei muncii;
null
Masurarea si evaluarea calitatii locurilor de munca;
null
Elaborarea de concluzii si solutii cu privire la calitatea locurilor de munca;
null
Analiză calitativă a principalilor factori generatori de schimbări în arhitectura serviciilor de îngrijire de lungă durată;
null
Model de evaluare a impactului de gen al reformei pensiilor;
null
Recomandari de fundamentare a politicilor în domeniul pensiilor;
null
Anticiparea cererii de forță de muncă și corelarea cu oferta educațională.

AVANTAJE COMPETITIVE

 • calitatea angajaţilor; capacitatea de inovare,  nivel comparabil european al metodelor si metodologiilor folosite;
 • reputaţia, calitatea managementului, parteneriatele;
 • calitatea rezultatelor/serviciilor oferite;
 • relaţiile cu mediul economic şi politic;
 • vizibilitate institutionala, dar si a fiecarui cercetator;
 • calitatea manifestarilor stiintifice si a actiunilor de promovare organizate.

BENEFICIARI/ FINANȚATORI CHEIE

 • Organisme importante ale administrației centrale naționale: Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Institutul Național de Statistică;
 • Organisme internaționale și europene: ONU, PNUD, Banca Mondiala, ILO, Comisia Europeana, Ministerul Muncii si Protecției Sociale al Republicii Moldova;
 • Institute de CDI cu înaltă expertiză în diverse domenii economico-sociale - național și internațional;
 • Institutul de Prognoză Economică al Academiei Romane;
 • Institutul de Economie Națională al Academiei Romane;
 • Universități publice și private din țară și străinătate;
 • IMM, ONG, fundații-naționale sau internaționale;
 • Firme din mediul economic național