Evenimente

CONFERINȚE

Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice

“Ciclul strategic 2021-2030. Provocări și consecințe asupra ocupării forței de muncă, sistemelor de educație și protecție socială și bunăstării populației”.

Data: 18.11.2021 Locația: On-line

Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale anunță organizarea Sesiunii Anuale de Comunicări Științifice, cu participare internațională, ediția 2021:

“Ciclul strategic 2021-2030. Provocări și consecințe asupra ocupării forței de muncă, sistemelor de educație și protecție socială și bunăstării populației”.

Sesiunea se va desfășura on-line în data de 18.11.2021, având trei secțiuni tematice (prezentare de comunicări științifice) și o secțiune de dezbateri:

(1) Proiectarea, implementarea și evaluarea intervențiilor în vederea creșterii ocupării forței de muncă în contextul ciclului strategic 2021-2030,
(2) Statul bunăstării într-o lume în schimbare, provocări și abordări în context românesc,
(3) Pactul ecologic European: “Tranziția justă” în cazul României, efecte asupra ocupării forței de muncă, consecințe privind proiectarea și gestiunea sistemelor de protecție socială,
(4) Dezvoltarea parteneriatelor și a rețelelor de CDI și expertiză avansată – oportunități, costuri, beneficii și provocări pentru decada 2021-2030 (secțiune de dezbateri).

Participarea este deschisă pentru toți cei interesați de tematica abordată, titlurile și rezumatele comunicărilor urmând a fi transmise în limbile română și engleză, până la data de 07.11.2021, pe următoarele adrese de e-mail: office@incsmps.ro și ghinararu@incsmps.ro, în atenția dlui Cătălin Ghinăraru, secretar științific al INCSMPS.

Rezumatele nu vor depăși 300 de cuvinte, format TNR, 11, spațiere la un rând, justified.

Globe - Conferința Europeană

Data: 26 Septembrie 2019

Locația:Hotel Marshal Garden, Camera Ametist, Etajul 6, Bd-ul Dorobanți, Nr. 50B, București, România

Conferință națională cu participare internațională

Evaluarea impactului social al schimbărilor structurale pe piețele muncii europene

Data: 27 Septembrie 2019

Locația:București, România