DanubePeerChain

DanubePeerChain

DanubePeerChain -Integrated capacity building and training programme for DANUBE area labour and business support organisations, local industry and entrepreneurs to enter innovative transnational value CHAINS as PEER-level collaboration partners

FINANȚATOR:

Cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Interred Danube

 

COORDONATOR/RESPONSABIL:

DANIELA PAȘNICU
danielapasnicu@yahoo.com

Obiectiv general

Obiectivul principal al proiectului DanubePeerChains este de a împuternici organizațiile de sprijin pe piața muncii (LSO) și organizațiile de sprijin a întreprinderilor (BSO) împreună cu grupurile lor țintă și alte grupuri potențiale locale (antreprenori, angajați IMM-uri, specialiști în digitalizare) într-o abordare comună de consolidare a capacităților și formării profesionale pentru îmbunătățirea calității locurilor de muncă înalt calificate în regiunea Dunării și pentru obținerea unei recunoașteri durabile ca parteneri egali de colaborare în lanțuri de valori transnaționale inovatoare.

 

 

Obiective specifice

Cunoștințele vor fi capitalizate de la DanuBioValNet, SmartFactoryHub, DigiTrans (toate DTP), InnoPeer AVM (Interreg CE) și S3-4AlpClusters (Spațiu alpin) și actualizate cu aspecte ale lanțului de valoare:

1) pentru identificarea domeniilor de cooperare cu potențial ridicat în lanțuri valorice digitalizate pentru sectoarele țintă ale proiectului (industria metalurgică, construcția de mașini, inginerie, energetică, electronică / robotică, TIC);

2) pentru a introduce această abordare inovatoare în măsurile de consolidare a capacității de colaborare pentru LSO / BSO;

3) pentru actualizarea instruirii tehnologice și orientatrea spre modelul de afaceri existent, prin integrarea perspectivei lanțurilor valorice și adaptarea acestora la cererea de calificare a grupurilor țintă din zona Dunării

 

Rezultatele principale ale proiectului

Pentru a atinge obiectivele stabilite, DanubePeerChains va valorifica metodologiile și instrumentele de sprijin pentru inovare care au fost pilotat cu succes în proiecte Interreg conexe, punând astfel legătura între programele UE din zona Dunării până la Spațiul Alpin și Europa Centrală pentru a obține următoarele rezultate principale care determină o schimbare pozitivă durabilă a pieței muncii și condițiile de afaceri în macroregiunea Dunării:

- Programul de calificare multi-nivel DanubePeerChains în dimensiuni de competență cheie, acoperind tehnologii avansate de fabricație, managementul resurselor umane, dezvoltarea modelului de afaceri într-o perspectivă a lanțului valoric, va fi stabilită în mod durabil în toate țările dunărene, pregătind baze de cunoștințe și competențe cuprinzătoare pentru a permite IMM-urilor din regiunea Dunării + antreprenorilor și industriilor o colaborare în lanturi de valori transnaționale.

- Abordările nou dezvoltate pentru activitățile integrate de sprijinire a pieței forței de muncă și a afacerilor vor devini o bună practică în zona Dunării, ducând la strategii și calificări mai specifice și orientate spre măsuri țintă pentru calificarea în continuare a angajaților și antreprenorilor IMM-urilor de specialiști locali în digitalizare, pregătiți pentru cerințele de cooperare transnațională în lanțul valoric.

- Definirea clară a domeniilor de colaborare transsectoriale și transnaționale țintite pe transformarea digitală în țările dunărene va stimula modernizarea industriilor locale, specialiștii cu calificare înaltă, îmbunătățirea recunoașterii companiilor din zona Dunării ca parteneri la nivel egal în cooperarea transnațională, ceea ce duce în cele din urmă la creșterea economică în macroregiunea Dunării.