Category Archives

Calitatea vieții în familiile care au copii în îngrijire: instrumente metodologice inovative pentru fundamentarea și monitorizarea politicilor în domeniu (Acronim: QoLFAM)

Finațare:Programul Nucleu al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării - CAIS-TRANZDIVI (PN22_10_0202). Perioada de implementare: 2023-2006 Responsabil proiect: Dr. Aniela...

Calitatea vieții în familiile care au copii în îngrijire: instrumente metodologice inovative pentru fundamentarea și monitorizarea politicilor în domeniu (Acronim: QoLFAM)

Finațare:Programul Nucleu al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării - CAIS-TRANZDIVI (PN22_10_0202). Perioada de implementare: 2023-2006 Responsabil proiect: Dr. Aniela...

Mecanism inovativ de adecvare a sistemelor de pensii și îngrijire de lungă durată la nevoile persoanelor vârstnice (MI-SPLD)

Finațare:Programul Nucleu al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării - CAIS-TRANZDIVI (PN22_10_0203). Perioada de implementare: 2023-2026 Responsabil proiect: Mihaela Ghența,...

Mecanism inovativ de adecvare a sistemelor de pensii și îngrijire de lungă durată la nevoile persoanelor vârstnice (MI-SPLD)

Finațare:Programul Nucleu al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării - CAIS-TRANZDIVI (PN22_10_0203). Perioada de implementare: 2023-2026 Responsabil proiect: Mihaela Ghența,...