Analiza riscurilor sociale asociate sărăciei, cu accent asupra sărăciei în muncă