Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Evaluarea intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă

Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Evaluarea intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă

Denumire proiect: Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Evaluarea intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă

FINANȚATOR/BENEFICIAR: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în baza Contractului de prestări servicii nr. 3/295/24.04.2019, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (‘Achizitor’) și Asocierea formată din S.C. ERNST&YOUNG SRL (Lider), Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale (Asociat) și SC QURES Quality Research and Support SRL (Asociat).

Coordonator/responsabil: Laura Trofin, QURES – lider echipă, laura.trofin@qures.ro

PERIOADA: 24.04.2019 – 30.06.2023

OBIECTIV: sprijinirea realizării evaluărilor în domeniul ocupării forței de muncă prevăzute în Planul de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, potrivit art. 56 al Regulamentului UE nr. 1303/2013. Scopul lor este de a facilita un management informat al Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 și adoptarea deciziilor pe bază de dovezi.

REZULTATE: În cadrul acestui proiect vor fi livrate trei rapoarte de evaluare:

  • Evaluarea retrospectivă POSDRU
  • Două rapoarte de evaluare POCU, unul aferent anului 2021 și unul aferent anului 2023

Rezultatele sunt formulate sub forma concluziilor, lecțiilor învățate și recomandărilor și transferate în termeni operaționali către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a sprijini procesul decizional cu privire la gestionarea Acordului de Parteneriat și programarea fondurilor pentru viitorul exercițiu financiar 2021-2027.

Sinteza rezultat 1 (POCU_SR1)

Sinteza rezultat 2 (POCU_SR2)

Sinteza rezultat 3 (POCU_SR3)